The Urdd Eisteddfod T Winners

Eisteddfod T Winners | Digital Youth Festival

Urdd Gobaith Cymru’s Eisteddfod T event has just finished its second year as a digital youth festival giving children and young people from Wales (and beyond) a chance to take part in a virtual, fun-filled Eisteddfod at home. Read highlights from the event and a full list of first prize winners below. 

The 2021 Eisteddfod T event has seen 120,000 competitors take part in over 120 competitions. Throughout this week, the winners and runners-up for each category have been announced, with special ceremonies being broadcast live from the Urdd’s Residential Centre in Llangrannog.

Amongst the winners was Rhiannon Lloyd Williams, who was awarded the 2021 Eisteddfod T Drama Prize. As a result of the ‘Young Playwrights Scheme’, Lloyd Williams will spend a year as Theatr Genedlaethol Cymru’s Playwright in Residence, and her winning play will feature on Hansh, S4C’s digital platform.

Sioned Medi Howells from Carmarthenshire was revealed as the 2021 Eisteddfod T Prose Prize winner. Judge Caryl Lewis commented that ‘the writing flows in such a way that the author disappears, and the reader is immediately taken to the heart of the story’. Howells was presented with an award specially created by sculptor Ann Catrin Evans.

This afternoon, Kayley Sydenham was awarded the Eisteddfod T Poetry Prize. Sydenham also received a trophy by Ann Catrin Evans, and during the presentation was commended for ‘skilfully and cleverly [using] imagery to convey her message’.

Below is the full list of Eisteddfod T 2021 winners.

 

Monday:

Cerddorfa Cegin (AAA) dan 25 oed — Ffotosynthesis

Unawd Bl.3 ac iau — Elain Lois Hughes

Ensemble Lleisiol Bl.6 ac iau — Adran Bro Alaw

Parti Unsain Bl.6 ac iau (D)— Dysgwyr Ysgol y Ddwylan

Côr Bl.6 ac iau (dan 20 o leisiau) — Côr Adran Bro Alaw

Côr Bl.6 ac iau (dros 20 o leisiau) — Ysgol Gymraeg Teilo Sant

Unawd Offerynnol Bl.6 ac iau — Xinrong Zou

Band neu Grŵp Roc a Phop Bl.6 ac iau — Fflamau

Cyflwyno Alaw Werin Bl.6 ac iau — Lili Lloyd-Jones

Unawd Cerdd Dant Bl.3 ac iau — Elen Dafydd Roberts

Dawns Gyfoes Unigol Bl.6 ac iau — Betsy Mills Hogg

Llefaru Unigol Bl.3 ac iau — Arthur Siôn Evans

Llefaru Unigol Bl.3 ac iau (D) — Evan Hopkins

Perfformiad Swigen (Unrhyw oed) — Swigen Blwyddyn 5

Unawd o Sioe Gerdd Bl.6 ac iau — Casi Llewelyn Davies

Fy Eisteddfod T — Nel Martha a Nansi Gwen

Dawns Ystafell Fyw / Teulu — Lliwen a Cari

Trêl Ffilm — Seth Isaac ac Elsa Grug

Coginio: Gornest y Gacen — Gruff Buckle

Prif Ddysgwr (14-25 oed) — Phoebe Skinner

 

Tuesday:

Unawd Bl.4, 5 a 6 — Ela Mablen Griffiths-Jones

Deuawd Bl.6 ac iau — Alys Haf a Bethan Mai

Deuawd neu Ensemble Lleisiol Teulu — Teulu Jones Porthyrhyd a Chaerfyrddin

Grŵp, Parti neu Gôr Cymunedol Agored ar gyfer unrhyw oedran a chyfuniad o leisiau — Côr Cymunedol Llanuwchllyn

Unawd Piano Bl.6 ac iau — Shuchen Xie

Deuawd neu Ensemble Offerynnol Bl.6 ac iau — Telynau Alaw

Unawd Cerdd Dant Bl.4, 5 a 6 — Gruffudd Llwyd Beech

Dawns Gyfoes Grŵp Bl.6 ac iau — Swigen Blwyddyn 6

Dawns Werin Unigol Bl.6 ac iau — Ffion Gwen Miles

Llefaru Unigol Bl.4, 5 a 6 — Gwenno Llwyd Beech

Llefaru Unigol Bl.4, 5 a 6 (D) — Ruby

Parti Llefaru Bl.6 ac iau — Parti Llefaru Ysgol Edern

Ymgom Bl.6 ac iau — Merched Myrddin

Dynwarediad — Rhydian Lloyd-Francis

Sgets Deuluol — Teulu Caernarfon

Mynd Am Dro — Grace Evans

Gwyddonle — Non Enlli Dafydd

Cyfansoddi Cerddoriaeth 14-25 oed — Alaw Grug Evans

Celf Dylunio a Thechnoleg 14-25 oed — Rhiannon Gwyn

 

Wednesday:

Meim Cân Bop Gymraeg (AAA) dan 25 oed — Criw Pendalar

Unawd Bl.7, 8 a 9 — Branwen Medi Jones

Deuawd neu Ensemble Lleisiol Bl.7 a dan 25 oed — Dafydd Jones a Dafydd Allen

Parti Unsain neu Ddeusain Bl.7, 8 a 9 — Parti Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Unawd Offerynnol Bl.7, 8 a 9 — Erin Fflur Jardine

Cyflwyno Alaw Werin Bl.7, 8 a 9 — Efan Arthur Williams

Unawd Cerdd Dant Bl.7, 8 a 9 — Beca Marged Hogg

Dawns Gyfoes Unigol neu Grŵp Bl.7, 8 a 9 — Layla Jones

Llefaru Bl.7, 8 a 9 — Erin Morris Williams

Llefaru Bl.7 a dan 19 oed (D) — Katie O’Keefe

Unawd o Sioe Gerdd Bl.7, 8 a 9 — Leisa Mair Lloyd-Edwards

Cyflwyniad Theatrig Unigol / Grŵp Bl.7 a dan 19 oed — Lili Mai Davies

Lip-sync — Cain, Abner ac Erin Williams

Tric Hud a Lledrith — Lois Alaw Williams

Nofio Cydamserol — Kiki a Zakia, ‘Dwbl Trwbwl’

Creu Ffilm Fer — Elliw Gruffudd a Lleuwen Gruffudd

Prif Ddramodydd Eisteddfod T — Rhiannon Lloyd Williams

 

Thursday:

Unawd Bl.10 a dan 19 oed — Sophie Jones

Ensemble Lleisiol Athrawon, Hyfforddwyr ac Arweinwyr cangen — Athrawon Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Côr Merched Bl.7 a dan 25 oed — Merched Plastaf

Côr Bechgyn Bl.7 a dan 25 oed — Parti Bechgyn Plasmawr

Unawd Offerynnol Bl.10 a dan 19 oed — Rufus Edwards

Deuawd neu Ensemble Offerynnol Bl.7 a dan 25 oed — Triawd Ysgol Bro Dinefwr

Band neu Artist Unigol Bl.7 a dan 25 oed — Tref Wyddor

Cyflwyno Alaw Werin Bl.10 a dan 25 oed — Gwenan Mars

Dawns Gyfoes Unigol neu Grŵp Bl.10 a dan 25 — Aimee Marchant

Dawns Werin Unigol i Ferched Bl.7 a dan 25 oed — Gwennan Staziker

Unawd o Sioe Gerdd Bl.10 a dan 19 oed — Lili Beth Mohammad

Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed — Morgan Llewelyn-Jones

Deuawd Enwogion Lleol — Catrin Alaw a Mared

Canu Sianti Forwrol Gymreig — Iestyn Gwyn Jones

Dweud Jôc — Rhys Ifor Jones

Tiwtorial Harddwch — Gwenlli Pennant Jones

Prif Lenor Eisteddfod T — Sioned Medi Howells

 

Friday:

Unawd 19-25 oed — Dafydd Jones

Unawd neu Ddeuawd Aelodau Hŷn yr Urdd — Tomos Wyn

Côr SATB 14-25 oed — TBC

Unawd Offerynnol 19-25 oed — Aisha Palmer

Band / Cerddorfa dan 25 oed — TBC 

Unawd Cerdd Dant Bl.10 a dan 25 oed — Lleucu Arfon

Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl.7 a dan 25 oed — Daniel Calan Jones

Dawns Werin neu stepio i grwp dan 25 oed — Morus a Daniel

Llefaru Bl.10 a dan 25 oed — Mali Elwy

Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed — Catrin Mai Edwards

Deuawd neu Ensemble o Sioe Gerdd Bl.7 a dan 25 oed — Nansi Rhys Adams a Lili Mohammad

Anifail Anwes Talentog — Nia a Farlie

Idiom Gymraeg — Gwenlli Pennant Jones

Fideo Tik Tok — Lara Thornton 

Cogurdd: Pryd o Fwyd — Elsi Owen 

Prifardd Eisteddfod T — Kayley Sydenham

 

Art, Design and Technology:

Tynnu Llun 2D Bl.3 ac iau — Heledd a Teleri

Tynnu Llun 2D Bl.4 5 a 6 — Anna Selyf Dafydd

Tynnu Llun 2D Bl.7,8 a 9 — Mali Haf McAleavey

Tynnu Llun Bl.10 a dan 19 oed — Thomas Dauncey

Tynnu Llun 2D Bl.6 ac iau (Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymedrol) — Antoni Sznajzycht

Tynnu Llun 2D Bl.7 ac o dan 19 oed (Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymhedrol) — Iolo Thomas

Tynnu Llun 2D Bl.6 ac iau (Anghenion Dysgu Ychwanegol Dwys) — Megan Gill

Tynnu Llun 2D Bl.7 a dan 19 oed (Anghenion Dysgu Ychwanegol Dwys) — Rhun ab Arwel Edwards

Graffeg Cyfrifiadurol Bl.3 ac iau — Tomos Jones

Graffeg Cyfrifiadurol Bl.4, 5 a 6 — Mali Jones

Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7, 8 a 9 — Carys Clement-Evans

Llun dan 14 oed — Cadi Fflur Midwood

Cyfres o Luniau 14 – 25 oed — Joshua Thomas

Celf 3D Bl.3 ac iau — Megan Eira Jones

Celf 3D Bl.4, 5 a 6 — Lili Thomas

Celf 3D Bl.7, 8 a 9 — Tryfan Goldsmith

Celf 3D Bl.6 ac iau A.D.Y Cymhedrol — Sam Dyke

Celf 3D Bl.6 ac iau A.D.Y Dwys — Dosbarth Dreigiau

Celf 3D Bl.7 a dan 19 oed A.D.Y Cymhedrol — Gwen Williams

Celf 3D Bl.7 a dan 19 oed A.D.Y Dwys — Tegid Minton Roberts

 

Create:

Barddoniaeth Bl.6 ac iau — Nyfain Gwyn Prys

Barddoniaeth Bl. 7, 8 a 9 — Catrin Edwards

Rhyddiaith Bl.6 ac iau — Lleucu Alaw Davies

Rhyddiaith Bl. 7, 8 a 9 — Miriam Llwyd

Llenyddiaeth Bl.6 ac iau (D) — Gwenllian Preddy

Llenyddiaeth Bl. 7, 8 a 9 (D) — Kenzie Oaten-Phillips

Ysgrifennu Adolygu Ffilm Bl.6 ac iau — Elen Thomas-Evans

Ysgrifennu Adolygu Ffilm Bl.7 a dan 19 oed — Siwan Mair Jones

Creu Podcast neu Rhaglen Radio o dan 19 oed — Iestyn Gwyn Jones

Creu Fideo ar gyfer cyfryngau cymdeithasol o dan 25 oed — Emily Hornby

Newyddiaduriaeth 14 – 21 oed — Annell Dyfri

Cyfansoddi Sgript Bl 6 ac iau — Betsi Lw

Cyfansoddi Monolog Digri Bl.7, 8 a 9 — Erin Trysor James-Lynch

Dyfeisio cymeriad cartwn Bl.6 ac iau — Gwennan Macdonald

Creu tudalen o gomic gyda cymeriad(au) B.7, 8 a 9 — Guto Owen

Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl.6 ac iau — Shuchen Xie

Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl.7, 8 a 9 — Martha Grug Puw

 

To find out more about the 2021 Eisteddfod T, visit the Urdd website.

Recommended you you:

Gary Raymond discusses the recent emphasis on “digital” projects in Welsh art, and looks at the recent innovative partnership between 4Pi Productions and the National Eisteddfod, bringing an exhibition, Epona, alive during lockdown.