Podlediad | Clera Medi

Podlediad | Clera Medi

Mae rhifyn mis Medi o bodlediad Clera – sy ar gael ar SoundCloud ac ar iTunes – yn edrych yn ôl at wythnos y brifwyl ym Môn ac ymlaen at orwel yn llawn digwyddiadau barddol cyffrous. Y gwestai arbennig y tro hwn yw’r prifardd Osian Rhys Jones – neu’r prifardd Osian Corrach i lawer – enillydd cystadleuaeth y Gadair eleni. Diolch Osian am dy gwmni ac am roi lifft i Aneurig i fyny’r bryn i Lyfrgell Genedlaethol Cymru! Aethon ni i’r Llyfrgell Gen i gael sgwrs â phrifardd arall, Dafydd John Pritchard, am sioe deithiol newydd y Bardd Cenedlaethol, Ifor ap Glyn, am Hedd Wyn a’r Rhyfel Mawr, sef Y Gadair Wag. Megis clustogau esmwyth ar y naill ochr i’r ddwy sgwrs hynny mae’r eitemau arferol, o’r pos i’r newyddion i gerdd yr Orffwysfa gan Grug Muse, sef un o gerddi’r Fedal Aur am Bensaernïaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni – mae’r pedair cerdd a luniodd Grug ar gael i’w darllen ar wefan y Stamp.

<iframe width=”100%” height=”166″ scrolling=”no” frameborder=”no” src=”https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/342794398&amp;color=ff5500″></iframe>

1. Pwnco: sgwrs â Hywel Griffiths am ei hoff ddau bwnc yn y byd i gyd – afonydd a barddoniaeth!
2. 18.30 Pos rhif 8 gan Gruffudd a’i Ymennydd Miniog
3. 22.00 Yr Orffwysfa: ‘Triciau’ gan Elinor Wyn Reynolds
4. 26.10 Sgwrs â’r bardd o Langrannog, Philippa Gibson
5. 34.00 Llinell Gynganeddol Ddamweiniol y Mis!
6. 41.10 Gemau a Giamocs gyda Hywel Griffiths ac Eilnor Wyn Reynolds
7. 48.30 Y Newyddion Heddiw
The September edition of the Clera podcast is here, onboth SoundCloud and iTunes.This month we’re in conversation with Osian Rhys Jones, the winner of the Chair competition at the National Eisteddfod on Anglesey, Dafydd John Pritchard reviews Ifor ap Glyn‘s multimedia show, Y Gadair Wag, about the life and work of Hedd Wyn, and Grug Muse reads her poem to the winner the Eisteddfod Gold Prize for Architecture, Ysgol Bae Baglan.