Cefnogwch Ni

Mae nifer o ffyrdd y gallech gefnogi Wales Arts Review:

Hysbysebi gyda ni – os ydych yn chwilio am ffordd i ledaenu eich neges fel busnes neu sefydliad i’r cymunedau celfyddydol, cysylltwch â’n Golygydd Rheoli Phil Morris i ofyn am ein pecynnau hysbysebi.

Rhoddi – Gallech chi helpu cynnal Wales Arts Review fel adnodd agored ac am ddim gan ymuno gydag ein Cynllun Ffrindiau, neu trwy anfon siec ar gyfer ‘Wales Arts Review LTD’ i’r cyfeiriad isod:

Phil Morris, Managing Editor
Wales Arts Review
44 Allt-yr-yn Road
Newport
NP20 5EB
United Kingdom

Cyfrannu – Mae Wales Arts Review o hyd yn awyddus i glywed oddi wrth ysgrifenwyr sefydledig a newydd, a beirniaid sydd â diddordeb i gyfrannu gwaith at ein gwefan. Cysylltwch â’n Golygydd Uwch Gary Raymond gydag e-bost cychwynnol i ddysgu mwy am ein polisi comisiynu ac fel gallech chi fod yn gyfrannwr gwerthfawr i Wales Arts Review.